Friday, July 23, 2010

Ion Luca Caragiale - Amicul X

Amicul X...


Un tip eminamente simpatic este amicul meu X... foarte binecunoscut de noi toţi bucureştenii. Cum să nu-l cunoaştem? Îl întâlnim aşa de adesea, pretutindeni: În somptuoasele saloane de elită, în sindrofiile modeste de mahala, la Capşa, la Gambrinus, la Zdrafcu, la Jockey şi la cafeneaua Schreiber din Lipscani, în Orient-Express, în tramcar, în cupeu cu roate de cauciuc, pe jos în galoşi – pretutindeni gata a te saluta cu toată afabilitatea şi a-ţi întinde cordial mâna lui, să fii mitropolit sau paracliser, general ori căprar, ministru ori comisionar de stradă, nobil, mojic, ş.c.l.

Din cauza acestei mulţimi imense de varii cunoştinţe, pe care ştie să le cultive cu o artă superioară, X... devine pentru fiecare din noi cel mai preţios prieten. Frecventând atâtea şi-atâtea cercuri diverse, care-i sunt deopotrivă de familiare, se-nţelege câtă admiraţie trebuie să-mi inspire mie, care cunosc aşa de puţină lume şi care sunt aşa de puţin introdus mai ales în cercuri de seamă, unde se-nvârtesc personaje ilustre.

El ştie câtă admiraţie-mi inspiră, cât ascendent moral şi intelectual exercită asupră-mi; de câte ori însă ne întâlnim amândoi, nu-mi arată nici un fel de mândrie care m-ar atinge; totdeauna modest, simplu şi fără nici o pretenţie, mă pune la curent cu tot ce se petrece în sferele înalte. Ornul acesta pare că nu ştie cât preţuieşte pentru mine amiciţia lui: nu-şi face idee, desigur, ce fericit sunt eu când aflu de la dânsul importantele secrete ale zeilor.

Eu stau într-un local ieftin de consumaţie, într-o berărie populară, pierdut în mulţime, şi mă gândesc: eu nu sunt un cine, eu sunt un ce; în masa omenirii, eu sunt un număr trecut la statistica populaţiei, şi poate chiar acolo trecut cu vederea, fiindcă, la ultimul recensământ al populaţiei Capitalei, mai la toţi din mahalaua noastră au mers agenţii cu catastifele, la mine n-au venit. Nu sunt vreun ambiţios; dar gândul acesta mă mâhneşte... Să te vezi, să te înţelegi aşa de mic, aşa de neînsemnat! Sub povara acestei gândiri, oftez şi-mi aplec în jos fruntea cu umilinţă. Dar simt îndată o mână pe umărul meu încovoiat; ridic ochii; a! ce plăcere! este amicul meu X... Vine din cine ştie ce sfere înalte, să-mi facă onoarea a sta într-o berărie populară alături cu mine. O strângere de mână cordială. Această strângere de mână îmi ridică imediat moralul.

Îl cunosc bine pe X... Ştiu că are să mă înnobileze, să mă facă să am o mai bună părere de mine, comunicându-mi lucruri ce nu le poate şti un om care nu frecventează decât lumea de jos; cum am zice, care nici la picioarele Olimpului nu poate s-ajungă vreodată. Cu respect şi cu dragoste mă ridic şi-i fac loc la masa mea, şi nu mă aşez pe scaun decât după ce el s-a aşezat mai întâi. Amicul meu răsuflă, scoate batista şi se şterge de sudoare; desigur, a venit pe jos. Faţa-i e radioasă; clipeşte foare semnificativ din ochi; de câte ori clipeşte aşa, cu privirile parcă ar fi întoarse de-a-n-dă ratele către fundul magaziei cu gânduri şi idei, sunt sigur că e plin de informaţiuni de mare însemnătate, de o importanţă capitală. Eu încep să palpit de nerăbdare: vreau cât mai iute să-l pornesc a da drumul nepreţuitului izvor,

– Uf! ?zice amicul meu – grozavă căldură e azi!

– Grozavă! zic eu,

– Ce mai e nou?

– Ce să fie? – zic... Ştiu eu?... De unde să ştiu eu?... Eu să te-ntreb pe dumneata, nu dumneata pe mine.

Amicul meu zâmbeşte cu acea satisfacţie pe care o simte orice om când i se face dreptate.

– De unde vii? Întreb eu.

– De la Take...

Cititorul nu ştie, fireşte, de la care Take vine amicul meu X... Eu însă ştiu. Amicul meu X... care este în termeni familiari cu toată lumea, fireşte că nu va zice ca mine şi ca dumneata, când am venit de la acel Take, că vine de la d. Take Ionescu, ci zice pur şi simplu:

– De la Take.

– Ei?

– Nu vrea să intre în combinaţie... Hotărât!... Cât n-am stat de capul lui!... Nu vrea şi pace!...

– !...

– ... Când intram la el, ieşea şeful...

Noi, eu şi dumneata, zicem d. Petre Carp, sau d. Carp, când ne e mai degrabă; amicul meu X... zice şi mai simplu: Şeful.

– Ei?

– Şeful era bine dispus... zice: „Mergi la Take“? zic „Da!“ zice: „Mai caută de-l convinge şi tu, că pe mine m-a obosit!“ şi a plecat râzând. Nu-l ştii pe şeful?...

– Nu! zic eu.

– ... Zeflemist. Am râs alaltăeri cu el la Continental!...

– ?!

– Era şi Barbu...

– Dl. Delavrancea?

– Da... Şi Nicu...

– Dl. Filipescu?

– Ei da! Şi Costică...

– ?

– Costică Arion... Costică ar fi vrut mai bine Justiţia; dar nu-l ştii pe şeful? Cu şeful nu se discută.

O pauză, în timp ce nu ştiu cum să admir mai mult pe acest om, care, stând la mijloc, pe când de o parte îi stau atâtea personaje strălucite, de altă parte îmi permite să stau eu. Iată cum te ridică prietenia unui aşa bărbat! ... Rup tăcerea, şi, timid:

– Frate, e adevărat că or să scază lefurile?

– Nu se ştie nimic pozitiv până acuma. Tocmai de asta vorbeam eri cu Alexandru...

Amicul meu vede că-l privesc cu ochii unui om care nu-nţelege şi:

– Cu Alexandru... cu Marghiloman. El nu e de părere să se întindă prea mult coarda economiilor; el crede că trebuiesc studiate mijloacele de a crea izvoare de producţie. Du ştire, asta este şi părerea şefului şi a lui Nicu, în fine a tuturor.

O trăsură trece pe dinaintea berăriei, unde ne aflăm la masă. În trăsură este un om cu barbete... Parcă l-aş cunoaşte... L-am văzut tot în trăsură, mi se pare, la o paradă, când s-au deschis Camerele... Amicul meu salută foarte familiar pe domnul din trăsură, care, uitându-se spre altă parte, nu bagă de seamă şi nu răspunde la salut.

– Aha! zice amicul meu. A venit şi el... Azi, mâne, se isprăveşte cu formarea cabinetului.

– Care el?

– Nu l-ai văzut când l-am salutat?... Costică.

– A! ăsta e Costică Arion? zic eu; îl credeam mai tânăr.

Amicul meu râde cum se râde de un ignorant.

– Nu Costică Arion... Costică Olănescu.

– A!... Ei, cum s-aude că o să se combine, dacă nu intră şi d. Take Ionescu?

– Apoi, dragă, dacă până la urmă nu l-om putea convinge pe Tăkiţă, lucrul este hotărât aşa: Şeful, prezidenţia şi Finanţele; Maiorescu, Justiţia; Alexandru, Externele; Costică, Instrucţia.

– Care Costică?

– Arion... Costică, Internele.

– Alălalt...

– Olănescu... Nicu, Domenele, şi Ionaş, Lucrările publice.

– La Război, cine?

– Jac. Jac şi Ionaş rămân... Câte ore sunt?...

– Cinci şi zece.

– Sapristi! zice amicul meu, sărind din loc. E târziu, te las. Am promis lui Nicu să merg cu el la Sinaia. Acceleratul pleacă la 5 şi 40. Mai am numai o jumătate de oră, şi trebuie să trec şi pe la Barbu, să-i spui să nu uite de ce-a vorbit cu Nababul. Am două halbe şi un corn... plăteşte tu... Mă grăbesc... La revedere!

A doua zi, duminică, la şase dimineaţa, mă sui într-un vagon de clasa a treia, în trenul de plăcere pentru Sinaia. Pe cine găsesc în vagon? Pe amicul X... vorbind politică cu mai mulţi negustori, care îi sorb cu mult nesaţiu vorbele preţioase. Cum mă vede:

– M-am încurcat aseară la vorbă cu Barbu şi am scăpat trenul.

Apoi, urmând vorba începută, către negustori:

– Eu i-am spus: ghenerale, nu te grăbi...

8 comments:

Fritz said...

Da ce-ti veni sa publici catamai "romanul"? ;))

Anonymous said...

e toata povestea??

Lyna said...

da

Anonymous said...

vai ce lunga este
si trebuie sa o povestesc la scoala pe toata!

rjhpohfowefshs said...

unde dracu gasesti rezumat la cacaria asta de poveste tampita??????????????

Lyanna said...

ma omule,nu este tampita

Anonymous said...

uau ce lunga ii da ii faina!:P :P :P :) :) :)

Anonymous said...

e lunga dar e frumoasa. n-are rezumat dar daca esti inteligent si ai destul creier in cap il poti face tu. Dumnezeu nu i-a dat omului cap doar ca sa nu-i ploua in gat, ci i l-a ca sa gandeasca si sa-l ajute sa scoata chestii folositoare pe gura...sau in zona de comentarii.

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.